Co je regresní terapie?

Regresní terapie je velmi účinný nástroj, který Vám pomůže dohledat a léčit původní příčiny vašich potíží, např. problémů v mezilidských vztazích, různých bolestí, strachů, závislostí apod.
Umožňuje nám prozkoumat časovou osu našeho vývoje. Ta zahrnuje kompletní informace vztahující se k našemu současnému životu.
Vychází z principu, že každý problém má příčinu. Když příčinu odstraníme, problém zmizí. Pokud je příčina v traumatech z minulosti, regresní terapie jej může vyřešit. Jestli je příčina jiná, př. momentální fyzické zranění, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Terapie probíhá tak, že klient a terapeut sedí proti sobě, klient má zavřené oči, aby se dobře soustředil a terapeut jej vede k tomu, aby si slovně „procházel“ situace, ve kterých se jeho potíže nacházejí (např. bolest hlavy), a které si běžně pamatuje. Tím se navodí asociace, které klienta dovedou k jedné či více událostem, kde se příčina nachází (např. úraz hlavy v dětství). Poté tuto příčinu společně, s velkou trpělivostí zpracují, až bolest zcela odezní. Pokud je příčin více, postupuje se dále stejným způsobem. Celé sezení probíhá při vědomí, klient je hluboce uvolněn, vše si pamatuje a má pod kontrolou. Některé příčiny nacházíme v tomto životě, jiné v předchozích existencích.

Používám tyto dva typy regresních terapií: hlubinnou-abreaktivní regresní terapii a holistickou regresní terapii.

HLUBINNÁ REGRESNÍ TERAPIE

Hlubinná či abreaktivní regresní terapie na rozdíl od konvenčních terapií jde hluboko do Vaší minulosti (zpracovává např. traumata, která jste prožili v dětství či v nedávné minulosti, ale i při porodu – když jste přicházeli na tento svět, nebo např. traumata prožitá v předchozích životech).

Klient postupně získává nadhled, uvolňuje se potlačená emocionální náboj (tomuto jevu se říká abreakce), což posléze vede k úlevě a změně postoje k původně traumatickým a nepříjemným událostem. Často dochází spontánně k pochopení rolí v až do této chvíle nesmyslném lidském dramatu. Ruku v ruce s ním přichází přijetí a potřeba odpuštění.

Hlubinná regresní terapie jde skutečně k podstatě věci a je-li prováděna správně a důsledně, nejen že dává vynikající psychoterapeutické výsledky, ale zároveň umožňuje relativně velice rychlý pokrok v poznání duchovních zákonitostí.

Zabývá se také následky traumat, které člověk prožil v minulosti a jejich odstraněním. Hovoříme o duchu člověka, ale musíme se též zmínit o tom, že v těle člověka se často nacházejí i duše, které momentálně vlastní tělo nemají. Tyto tak zvané „přivtělené“ duše bývají často také zdrojem problémů, které je nutné v rámci psychoterapie řešit. Díky této technice jsme prakticky schopni čistě psychoterapeuticky, bez aplikace jakýchkoliv farmak léčit všechny psychiatrické diagnózy, s nimiž lidé přebývají na psychiatriích (Pokud se jedná skutečně „duševní příčiny“ potíží, nikoliv třeba následky mechanického poškození nervové soustavy člověka.
Praxe také opakované potvrzuje, že práce na sobě prostřednictvím hlubinné regresní terapie umožňuje člověku rychlý vzestup v chápání duchovních zákonitostí a tím i rychlého vlastního duchovního růstu.

HOLISTICKÁ REGRESNÍ TERAPIE

“Páni, tady jsem už přeci musel být! ”, “Toto se mi už stalo… ”, “Znám tě odněkud… ”, “Proč se mi tohle pořád děje? “, “Proč se to vždy musí pokazit?”

My všichni se na tyto otázky v určitém bodě svého života ptáme. Naše otázky se týkají našich věčných migrén, srdečních potíží, žaludečních obtíží, našich rodičů, dětí a šéfů. Někdy máme takový pocit, že za tím, co v našem životě prožíváme, musí být nějaký důvod. V každodenním životě ho ale nemůžeme najít. Naše abnormálně aktivní vědomá mysl nám to nedovolí.
Regrese a regresní terapie minulých životů hledá kořeny vašich potíží, které jsou pohřbeny někde hluboko ve vašem vlastním podvědomí. Cílem této terapie je přeměna těchto vzpomínek. Budete moci zažít své vlastní bytí z nového úhlu pohledu a během této cesty můžete změnit mnoho věcí. Přínos se bude odrážet ve způsobu vašeho uvažování a cítění a také se projeví na vašem fyzickém těle.
Vaše víra v minulé životy nebo potřeba jejich důkazu výsledek terapie nijak neovlivní, jak potvrzuje vědecký výzkum. Každý jí může projít a nezáleží na tom, jaké má sociální, náboženské nebo jiné přesvědčení. Pokud si budete přát něco v sobě uvnitř napravit, může se to podařit.
Tento typ regresní terapie využívá regresní hypnózu. Stav transu je přirozený pro každého člověka. Je to změněný stav vědomí, který zažíváte každý den a znáte ho jako stav těsně po probuzení nebo stav těsně před usnutím nebo jako dívání se do prázdna. Pro tento stav hypnotického transu je typická distorze času (situace, kdy jste v transu se Vám zdá časově kratší než je ve skutečnosti). Při regresní hypnóze se dostanete do stavu transu, do konkrétní události, kterou si znovu prožijete a následně je situace uvolněna (dojde k abreakci) dalšími technikami, př. vyřešením konfliktu s druhou osobou, odpuštěním sobě i druhým, emocionálním uvolněním nebo terapií vnitřního dítěte apod. Regresní hypnóza je zejména vhodná, když máte silný traumatický zážitek a nemůžete k události přistoupit při plném a bdělém stavu vědomí.

Co se děje během holistické regresní terapie?

Relaxace v transu je základní léčebný prostředek, který používá mnoho terapií, je to stav bytí mezi bdělostí a spánkem. Je to příjemný stav jako ve snu, kterého se aktivně neúčastníte, a v kterém vám vaše mysl přehrává sen. Je to stav mysli, v němž funguje regresní terapie. Je to vaše vlastní mysl, která vklouzne do zážitků z paměti hlubokého podvědomí. Během trvání celého sezení si plně uvědomujete, co se děje. Celou dobu máte vše pod kontrolou. Můžete z něho vyjít kdykoliv si přejete stejným způsobem, jako když se probouzíte ze snu. Jste to vy, kdo má nad sebou kontrolu a vaše podvědomí ví, co má dělat.
Během holistické regresní terapie používám mnoho technik, které se navzájem doplňují.

Budete moci:
– přeměnit vzpomínky, které jsou uvězněny ve vašem těle
– uvolnit potlačené a zamítnuté emoce
– přejít přes hranici fyzického těla
– dostat se do kontaktu se svojí duchovní částí
– setkat se se svým duchovním pomocníkem
– komunikovat s těmi, s kterými to normálně nejde nebo nešlo
– získat porozumění a být chápán
– změnit na základě své vůle nastavení své mysli
– osvobodit se od jakýchkoliv energií, které nejsou vaší součástí
– pocítit přínos energetického léčení
– obnovit rovnováhu, která mohla být narušena před několika životy
– přinést si vhledy a léčení zpět do tohoto života

Proč používat holistickou regresní terapii?

Regresní terapie ve spojení s regresní terapií minulých životů pomáhá zpracovat i velmi těžké záležitosti snadněji a rychleji než ostatní tradiční psychoterapeutické/psychoanalytické metody. U mentálních a psychických stavů, které někdy vyžadují dlouhodobé, pravidelné návštěvy u klasického psychoterapeuta, regresní terapie minulých životů může značně zkrátit dobu léčení.

Jak se připravit?

Až se rozhodnete a sami si ujasníte vaše vlastní důvody, proč jít na sezení, prostě mě zkontaktujete mne telefonicky nebo e-mailem.  Na sezení pak přijďte s otevřenou myslí. Buďte uvolnění a nechejte, ať se cokoliv objeví. Mějte na mysli, že ne vždy dostáváme, co chceme, ale zcela jistě dostáváme, co potřebujeme.
Protože budete během sezení sedět a odpočívat, doporučuji vám si obléci pohodlné oblečení. Půjčím vám deku, aby vám bylo teplo a cítili jste se pohodlně. Po sezení nijak nepospíchejte, ať nejste ve zbytečném stresu, pijte hodně vody a spěte tak dlouho, jak chcete. Trvá 24 hodin, než se rozvířená a znovu obnovená energie usadí.
Jedno sezení trvá 2 až 3 hodiny.  Možná bude potřeba více než jedno sezení, záleží na vašem tématu.

Jaké jsou kontraindikace?

– léky ovlivňující činnost mozku („zastaralé typy“ antidepresiv, i léky na spaní) –  možnost terapie po uplynutí min. 3 měsíců od úplného vysazení
– závažná onemocnění srdce (a po operaci)
– epilepsie (i vyléčená)
– schizofrenie (i vyléčená)
– závažné mentální poruchy (i lékařsky nediagnostikované) 
– anorexie v pokročilém stadiu (pacient nemá dost vlastních sil) 
– používání uměle vyrobených chemických drog (pod vlivem)
– děti bez písemného svolení rodičů nebo zákonných zástupců
– je nutné upozornit na těhotenství, ale není kontraindikací

Doporučení: na odstranění drogových závislostí se může pracovat pouze tehdy,  pokud není osoba pod přímým vlivem, a v kombinaci s detoxem organizmu a terapiemi výše zmíněnými, ideálně pod lékařským dohledem.