Pár slov o mně…

Jmenuji se Pavlína Korcová a provádím psychologické poradenství v oblasti osobnostního rozvoje nebo zpracování životních potíží zejména za použití regresní terapie a mnoha dalších psychologických či terapeutických technik. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde v současnosti pokračuji ve studiu Magisterského programu psychologie a zároveň studuji psychologii na Vysoké škole Humanitas, kde se zaměřuji na klinickou psychologii a psychologii osobnosti. Terapeutické a poradenské dovednosti jsem od r. 2014 až dosud získávala absolvováním řady výcviků a kurzů, např.:

 • Akreditovaný kurz Úzkost a deprese (PhDr. Miroslala Špaténková, Ph.D – Mavo)
 • Akreditovaný kurz Základy práce s traumatizovaným klientem (Mgr. Lenka Ottová – Ceteras)
 • Akreditovaný kurz Práce s agresí, vztekem a naštvaností (Mgr. Filip Hajna – Ceteras)
 • Akreditovaný kurz Základy krizové intervence 1 (Mgr. Filip Hajna – Ceteras)
 • Akreditovaný kurz Základy krizové intervence 2 (Mgr. Filip Hajna – Ceteras)
 • kurz Logoterapie – strukturované metody (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. – PVŠPS)
 • konference – 34. Česko-slovenská psychoterapeutická konference: Psychoterapie: Lidskost a naděje
 • konference – XI. Česko-slovenská konference o logoterapii: Logoterapie v životním cyklu
 • Vědecko-somatický kongres Mysl těla – inteligence a paměť somatických buněk (Dr. Thomas Verny)
 • Akreditovaný kurz Sebepoškozování u dětí na mladistvých (Mgr. Lenka Ottová – Velký vůz Sever)
 • Dvouletý výcvik Regresní terapie (Míla Lukášová – Alluvio)
 • Dvouletý výcvik Holistická regresní terapie (Getting Better School)
 • Akreditovaný kurz Doprovázení na poslední cestě – péče o umírající a jejich blízké (Mgr. Irena Lacinová – Mavo)
 • Akreditovaný kurz Doprovázení v čase umírání (Mgr. Soňa Škvareninová, DiS. – Velký vůz Sever)
 • Akreditovaný kurz Paliativní přístup (Centrum paliativní péče)
 • Akreditovaný kurz Plánování péče v závěru života (Centrum paliativní péče)
 • Akreditovaný kurz Komplikované truchlení (Mgr. Veronika Drnková – Cesta domů)
 • Akreditovaný kurz Cesta hrdiny – úvod do přechodových rituálů (Mgr. Filip Hajna – Velký vůz Sever)
 • Seminář Kolektivní trauma (DR. Thomas Verny)
 • Seminář Jak porod ovlivňuje náš život (Matthew Appleton)
 • Webinář Mýty okolo truchlení – Truchlíme proto, abychom přestali truchlit (Mgr. Jan Kaňák, Ph.D – Vigvam)
 • Webinář Dříve vyslovené přání (MUDr. Katarína Vlčková – Cesta domů)
 • Webinář Psychedelika a jejich léčebné využití (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)
 • Kurz C. G. Jung – filozofie a psychologie (Nová Akropolis)
 • Víceletý kurz Srovnávací filozofie Východu a západu (Nová Akropolis)
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy
 • odborná stáž FN Brno – oddělení Klinické psychologie
 • odborná stáž Nemocnice Znojmo – Psychiatrické oddělení
 • odborná stáž HZS Jihomoravského kraje – psycholog práce