Pár slov o mně…

Jmenuji se Pavlína Korcová a v rámci poradenské činnosti provádím regresní terapie.

Na základě dlouholetého studia různých regresních technik se v těchto terapiích zaměřuji na řešení problémů v mezilidských vztazích, potíží v zaměstnání, ale také se věnuji práci se strachem a fobiemi a též dalším tématům, jako je slyšení hlasů, práci s cizími energiemi či s přivtělenými dušemi, atd. Této terapeutické technice se věnuji již několik let. Díky této práci jsem měla možnost vyslechnout různé osobní příběhy mých klientů, někdy velmi emotivní, ale i velmi bolestné a smutné a to mě naučilo velmi citlivému přístupu ke klientům a být jim tak pomocníkem-průvodcem na cestě k vyrovnání se s nepříjemnou životní situací či na cestě k uzdravení jejich duše.

Kde jsem se to naučila?

Výše uvedené výcviky jsem absolvovala na témata:
– „Hlubinná regrese“ – fungování lidské psychiky, uspořádání záznamů v paměti , časová stopa, vzpomínání, vybavení, asociace, vznik traumatizujících události, restimulace, aberace, korektivní událost a její tvoření
– „Start do života“ – zpracování témat početí, prenatálního vývoje, porodních traumat a dětství
– „Průchod nevyhnutelnou krizí” – vztahové vazby, emocionální stránka rozchodu, dynamika krize
– „Vědomé umírání“ –zpracování nahromaděných křivd a vin, pohled na naše přání (touhy), životní rekapitulace, práce s „přivtělenými duchy“, pomoc při doprovázení umírajících
– „Temné stránky osobnosti“ – zpracování „temných“ témat psychiky (chtění, moc, násilí, zvrácená sexualita, různé druhy strachu, magie), role oběti a viníka, psychospirituální krize, autoregrese
– Techniky k přesměrování při prozkoumávání minulého života a techniky k léčení na úrovni duší
– Terapie těla, použití šamanských duchovních zvířat v terapii
– Použití tělesné terapie pro léčení fyzického traumatu
– Použití tělesné terapie pro zpracování hlubokých tělesných vzorců ze současného života, příp. z minulých životů
– Vizualizace budoucnosti
– Práce proxy (v zástupu za jinou osobu)
– Hypnoterapie v regresní terapii