Další obtíže různého charakteru

Např.:

  • pocity, že nejsem šťastný, nevím, jak dál, nejde mi nic, nemám naplnění
  • nemoci psychosomatického původu
  • zdravotní problémy stále se opakující, př. migréna, bolesti břicha, nebo stále se opakující úrazy
  • zdravotní problémy způsobené stresem či traumatem
  • pomoc na cestě ze závislosti na alkoholu a lécích  či s jinými typy závislostí
  • problémy s nadváhou
  • problémy s otěhotněním
  • nízké sebevědomí apod.

Jak Vám regrese pomůže?

Regresní terapie jde na rozdíl od konvečních terapií hluboko do Vaší minulosti a hledá hlavní příčinu Vašeho problému. Protože pouze nalezením hlavní příčiny, tj. nalezením okamžiku, kdy Váš problém začal, se ho můžete definitivně a na trvalo zbavit. Po vyhledání a zpracování všech příčin je terapie ukončená.

Je tato metoda bezpečná?

Klient je celou dobu při vědomí, je pouze hluboce uvolněn, vše si pamatuje a má pod kontrolou, má pouze zavřené oči pro lepší soustředění. Samotné vybavení a znovuprožití nějaké události z minulosti nebezpečné není.