Negativní postoje a přesvědčení

Naprostá většina překážek je v naší hlavě. Velkou část vnitřních bloků a brzd jsme převzali od rodičů či jiných přirozených autorit, jsme pod neustálým tlakem sociálních médií, a mnoho škodlivých předsudků v sobě upevňujeme i my sami, protože se nedokážeme vymanit z již vyšlapaných cest našeho myšlení.

Můžou to být např. takováto přesvědčení: všechno dělám špatně, nemohu mít z ničeho radost, nejsem dost dobrý, jsem slabý, jsem bezcenný, nikdy nebudu mít dostatek, jsem nežádoucí, jsem vinný, musím zachraňovat druhé, atd.

Nebo to mohou být i takovéto pocity: pocit odmítnutí, pocit opuštěnosti + osamění, pocit ponížení, pocit zrady, pocit křivdy, atd.

Jak Vám regrese pomůže?

Regresní terapie jde na rozdíl od konvečních terapií hluboko do Vaší minulosti a hledá hlavní příčinu Vašeho problému. Protože pouze nalezením hlavní příčiny, tj. nalezením okamžiku, kdy Váš problém začal, se ho můžete definitivně a na trvalo zbavit. Po vyhledání a zpracování všech příčin je terapie ukončená.

Je tato metoda bezpečná?

Klient je celou dobu při vědomí, je pouze hluboce uvolněn, vše si pamatuje a má pod kontrolou, má pouze zavřené oči pro lepší soustředění. Samotné vybavení a znovuprožití nějaké události z minulosti nebezpečné není.