Přivtělené duše a jiné cizí energie

Odvádění duší je nejvhodnější provádět s terapeutem, který problematice rozumí a má to podstatné – znalosti a zkušenosti, díky kterým proběhne odvádění správně a člověk je srozuměn s tím, proč u něj duše byla, co mu způsobovala, co má/nemá s konkrétním člověkem společného apod. Pochopení těchto souvislostí má často stejný význam jako samotné odvádění, protože duše u člověka ve velké míře nejsou „jen tak“, ale vždy s ním souvisí.

Hovoříme běžně o duchu člověka, ale musíme se též zmínit o tom, že v těle člověka se často nacházejí i duše, které momentálně vlastní tělo nemají. Tyto tak zvané přivtělené duše se připojují k lidem, kteří mají s nimi něco společného. V podstatě tím člověka upozorňují, že má něco ve svém životě řešit a zpracovat. Přivtělené duše či cizí energie bývají často také zdrojem problémů, které je nutné v rámci psychoterapie řešit. Tyto přivtělené duše pak mohou pomocí vůle působit na neurony v těle hostitele ( jejich část). Často se tyto duše snaží ovlivňovat jednání a myšlení svého hostitele. Přítomnost přivtělených duší se podílí na celé řadě psychických i psychosomatických nemocí. Dosud ne dostatečně známou skutečností je, že jestliže je člověk silně oslaben nebo holduje alkoholu či drogám, je tu velká pravděpodobnost, že se k němu nějaká duše přivtělí. Zcela zřejmé je to u pacientů, kteří mají – slyší „hlasy“, nebo u těch, kteří sami říkají, že mají pocit, „jako kdyby je někdo ovládal“. 

Jak vám regrese pomůže?

Regresní terapií laskavým způsobem odhalíme důvod, proč se duše přivtělila  (příp. za jakých okolností a kdy), projdeme její život před ztrátou vlastního těla a nakonec  ji odvedeme „domů“. Tak je velmi pravděpodobné, že se definitivně zbavíte potíží, které jste pociťovali jenom díky přivtělené duši. Po vyhledání a zpracování všech příčin přivtělení a poté odvedení je terapie ukončená.

Je tato metoda bezpečná?

Klient je celou dobu při vědomí, je pouze hluboce uvolněn, vše si pamatuje a má pod kontrolou, má pouze zavřené oči pro lepší soustředění.