Zbavte se negativních zkušeností z dětství a dospívání!

Dnes již nejspíše nikoho nepřekvapí konstatování, že mnoho našich potíží má kořeny v období dětství. Během této důležité etapy života se rozvíjí naše osobnost a nastavuje se naše sebehodnota (sebeláska). Pokud dítěti chybí mateřská-rodičovská láska, může to ovlivnit i to, jaké dítě bude. Od toho se později odvíjí naše uplatnění, ale i schopnosti navazovat a udržovat kvalitní vztahové vazby. Regrese umožňuje efektivně léčit traumata a potlačené nepříjemné vzpomínky našeho vnitřního dítěte, čímž se probudí náš zablokovaný tvořivý potenciál.

Pro všechny z nás platí , že dětství je něco jako archeologické naleziště, kde se skrývají a kde mohou být odhaleny všechny důležité informace o nás samotných: naše naděje, naše nedostatky, naše očekávání, uvědomění si vlastní hodnoty, náš vztah k vlastnímu tělu, naše názory na opačné pohlaví a další vjemy,které utvářejí naše pojetí sebe sama. Dětství má na naše dospělé vztahy hluboký vliv.

Jak vám regrese pomůže?

Regresní terapie jde na rozdíl o klasických konvečních terapií hluboko do Vaší minulosti a hledá hlavní příčinu Vašeho problému. Protože pouze nalezením hlavní příčiny, tj. nalezením okamžiku, kdy  Váš problém začal, se ho můžete definitivně a na trvalo zbavit. Po vyhledání a zpracování všech příčin je terapie ukončená.

Je tato metoda bezpečná?

Klient je celou dobu při vědomí, je pouze hluboce uvolněn, vše si pamatuje a má pod kontrolou, má pouze zavřené oči pro lepší soustředění. Samotné vybavení a znovuprožití nějaké události z minulosti nebezpečné není.