Zbavte se úzkostí a panických atak!

Úzkost je složitá kombinace emocí, zahrnující strach, zlé předtuchy, obavy a ohrožení, které nejsou spojeny s konkrétním důvodem. Často je doprovázena fyzickými příznaky jako je bušení srdce, pocit nevolnosti, bolest na hrudi a zkrácené dýchání. O úzkostných poruchách hovoříme tehdy, překročí-li tyto obranné mechanismy svůj fyziologický rámec, tj. stanou se patologickými. K častým symptomům úzkostné poruchy patří: úzkost, strach, obavy, deprese, fóbie, obsese, nesoustředěnost, podrážděnost, amnézie, poruchy spánku, únavnost, depersonalizace. Úzkostná porucha se často projevuje i somatickými příznaky: bolesti na hrudi, dušnost, nechutenství, zvracení, průjmy, závratě, nestabilita, svalové napětí, poruchy polykání, výpadky senzorických funkcí, pocity „knedlíku v krku“, návaly horka, pocení.

Panická porucha – panická ataka přichází bez varování a je charakterizována opakovanými stavy úzkosti (tzv. panické ataky), které se na rozdíl od fobie nevážou na žádnou konkrétní situaci a zpravidla je nelze předvídat. Při panické atace není pacient schopen svůj stav vůlí ovládnout. 

Jak vám regrese pomůže?

Regresní terapie jde na rozdíl o klasických konvečních terapií hluboko do Vaší minulosti a hledá hlavní příčinu Vašeho problému. Protože pouze nalezením hlavní příčiny, tj. nalezením okamžiku, kdy  Váš problém začal, se ho můžete definitivně a na trvalo zbavit. Po vyhledání a zpracování všech příčin je terapie ukončená.

Je tato metoda bezpečná?

Klient je celou dobu při vědomí, je pouze hluboce uvolněn, vše si pamatuje a má pod kontrolou, má pouze zavřené oči pro lepší soustředění. Samotné vybavení a znovuprožití nějaké události z minulosti nebezpečné není.