Zbavte se konečně problémů ve svém životě a začněte si užívat života!

Problémy ve vztahu – vztah plní v našem životě několik důležitých funkcí. Poskytuje emocionální splynutí , určité zázemí, prostředí pro výchovu dětí, finanční zajištění, je také prostředkem pro splnění řady vývojových úkolů. Coby dospělí prožíváme své životy na základě emocionálních vzorců získaných v dětství, většinou pouze jen napodobujeme chování našich rodičů.

Krize ve vztahu – Ať už si to uvědomujeme či nikoli, vytváříme vztahy proto, abychom splnily naše vývojové úkoly. Z toho vyplývá, že když ve vztahu začne docházet k nečekaným změnám, může to být ve chvíli, kdy se vývojový proces partnerů rozeběhne různými směry.   

Rozchod s partnerem – vztah je proces, nikoli cíl. Stejně jako se občas zamilujeme, můžeme se odmilovat. Zamilovat se umí každý, ale o tom, jak vztah ukončit, aby ani jedné ze stran nezůstaly „jizvy“,  o tom nevíme skoro nic. Výsledkem je neuvěřitelné množství lidí, kteří jsou rozchodem na dlouho traumatizováni, protože nebyly, nebo nedostaly možnost, rozejít se bez hněvu, pocitů viny, sebetrestání a hluboké ztráty sebeúcty a sebevědomí. Po emocionální stránce procházíme procesem truchlení jako při ztrátě blízké osoby.

Úmrtí blízké osoby – nás vrhá do osamocenosti a beznaděje, jakou jsme dosud nepoznali. Žal, který prožíváme, je úplně přirozenou reakcí, kterou se duše snaží vyrovnat se s bolestnou událostí a doléhá tak na nás náhle mnoho různorodých pocitů. Truchlení je pak komplexním prožitkem jak na úrovni emocionální, tělesné i kognitivní. Je však důležité snažit se nevidět budoucnost jako tíživé břemeno, když jí budeme každý den znovu a znovu vycházet vstříc, potom nám pomůže přinést i smíření a potkat novou naději.  

Jak Vám regrese pomůže?

Regresní terapie jde na rozdíl od konvečních terapií hluboko do Vaší minulosti a hledá hlavní příčinu Vašeho problému. Protože pouze nalezením hlavní příčiny, tj. nalezením okamžiku, kdy Váš problém začal, se ho můžete definitivně a na trvalo zbavit. Po vyhledání a zpracování všech příčin je terapie ukončená.

Je tato metoda bezpečná?

Klient je celou dobu při vědomí, je pouze hluboce uvolněn, vše si pamatuje a má pod kontrolou, má pouze zavřené oči pro lepší soustředění. Samotné vybavení a znovuprožití nějaké události z minulosti nebezpečné není.